กรมการปกครอง ชี้แจง กรณี นางบุญ ชามัด ขอความช่วยเหลือกรณีไม่มีบัตรประชาชน ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการฉีดวัคซีนโควิด – 19

ตามที่ปรากฏข่าวสาร กรณี นางสาวสมัคร วงศ์ล่าม อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมู่บ้านโคกม่วย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประสานผู้สื่อข่าวขอให้ไปดูสภาพชีวิตของ นางบุญ ชามัด อายุ 71 ปี ที่ใช้ชีวิตอย่างลำบาก ไม่มีบัตรประชาชน

Read more