สสว. จับมือหน่วยงานพันธมิตร จัดประกวดปลากัดนานาชาติออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดประจำปี 2564

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เกียรติ  เป็นประธานเปิดการประกวดปลากัดนานาชาติ (NATIONAL PLAKAD ONLINE COMPETITION 2021) วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. บนแอพพลิเคชั่น Youtube channel: Cluster Plakad Competition Thailand และ Youtube channel : คลัสเตอร์ปลากัดป่า ซึ่งการประกวดครั้งนี้ ถือเป็นการ จัดประกวดปลากัดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้ที่สนใจส่งปลากัดเข้าร่วมประกวด 1,590 ตัว  แบ่งออกเป็นปลากัดป่า จำนวน 662 ตัว และปลากัดสวยงามจำนวน 928 ตัว เป็นปลาที่ส่งประกวดจาก  10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น, เยอรมัน, แคนาดา, สิงคโปร์, มาเลย์เซีย, อินโดนีเซีย,    ฟิลิปินส์ และ เวียดนาม การจัดประกวดดังกล่าวเป็นรูปแบบมิติใหม่ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการประกวดปลากัดสากลในรูปแบบออนไลน์ นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายปลากัดไทยแล้ว ยังเป็นการขยายตลาด ปลากัดของไทยไปสู่สากล ผู้ที่เข้าชมจะได้ชมความสวยงามของปลากัดป่าดังเดิมที่ได้รับการพัฒนาให้มีสีสันและรูปทรงต่างๆ ที่ยังไม่เคยพบในการจัดประกวดมาก่อน และพาเหรดของปลากัดสวยงามที่จะมาประชันโฉมความงามของธงชาติไทยบนตัวปลากัด เพื่อมาหาสุดยอดปลากัดที่มีลายและสีเหมือนธงชาติไทยที่สุด การประกวดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2564 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *