TITLE ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย SHA

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE ได้ทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับพนักงานนิติบุคคลรวมถึงผู้ปฏิบัติงานภายในโครงการ เดอะ ไทเทิ้ล เรสซิเดนซีส์ (ในยาง ภูก็ต)ครบโดส 100% ซึ่งได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับพนักงาน และผู้พักอาศัยในโครงการดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *