“กรมการปกครอง”แจงเว็บตรวจสอบการฉีดวัคซีนเป็นของจริง

ตามที่มีการแชร์ข่าวในโลกออนไลน์ว่า “เว็บตรวสอบการฉีดวัคซีนเป็นของปลอมอย่ากดเข้าไปตรวจสอบเรื่องวัคซีนเด็ดขาดเป็นกลลวงมิจฉาชีพ ปกติทางการจะไม่ขอเบอร์เลขหลังบัตร มิจฉาชีพจะเอาไปใช้หลอกลวง”

กรมการปกครองขอชี้แจงเรื่องการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อการตรวจสอบวัคซีนดังกล่าวนั้น กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มช่องทางตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบผู้เข้าพื้นที่ ที่จังหวัดกำหนดว่าต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว (กรณีนี้ประชาชนต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในระบบ)

2. ประชาชนผู้ที่ไม่ได้ลง Application หรือมี Line หมอพร้อม สามารถมีระบบตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนด้วยตนเอง เพื่อแสดงยืนยันการฉีดวัคซีนมาแล้ว

ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

 1. เลข Laser ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเลขกำกับจำนวนของบัตร (Running Number)

 2. เลข Laser ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชนเป็นการบอกสถานะของบัตรที่ใช้งานในปัจจุบัน

 3. เว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น

4.การตรวจสอบนี้ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับบัญชีการใช้งานอื่นๆ แต่อย่างใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *