สธ.เผยรพ.บุษราคัม-ศูนย์นิมิบุตร ดูแลผู้ป่วยโควิดเต็มศักยภาพ

วันนี้ (14 สิงหาคม 2564) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,086 ราย หายป่วยกลับบ้าน 23,672 ราย เสียชีวิต 217 ราย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีว่ามีผู้หายป่วยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โรงพยาบาลทุกสังกัดยังคงมีผู้ป่วยโควิด 19 รับการรักษาเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยอาการปานกลาง (สีเหลือง) และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) โดยในส่วนของโรงพยาบาลบุษราคัมรับผู้ป่วยโควิด 19 เข้ามารักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 3,473 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการปานกลางถึงค่อนไปทางหนัก 3,334 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก 139 ราย ต้องใช้ออกซิเจนอัตราไหลสูง 132 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย ส่วนศูนย์แรกรับและส่งต่อนิมิบุตร มีการรับผู้ป่วยไว้ดูแลถึง 211 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการปานกลาง 85 ราย และอาการหนัก 19 ราย เนื่องจากการหมุนเวียนผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงยังทำได้จำกัด 

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์ในส่วนภูมิภาคมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จากการเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงการติดเชื้อในครอบครัว สถานที่ทำงาน สถานประกอบการ และชุมชน จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเดินทางเท่าที่จำเป็น พร้อมทั้งเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง/แออัด ส่วนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ตามที่สถานพยาบาลนัดหมาย เพื่อลดโอกาสเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิต ทั้งนี้ได้ให้ขยายจุดฉีดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *