กรมการปกครองจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564  โดยการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารปรุงสุก เพื่อเติมตู้ปันสุข “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด 19” ทั้งนี้ เครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหน่วยงาน และบุคคล เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 อีกทั้งอธิบดีกรมการปกครองและคณะผู้บริหารได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถปันสุข!!  “มหาดไทย ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด – 19”  เพื่อแจกจ่ายไปยัง 4 ชุมชนรอบเขตพระนคร ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม ชุมชนวัดสามพระยา ชุมชนวัดอินทรวิหาร

ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้จัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและกำกับดูแลแถวตามมาตรการ “D-M-H-T-T-A ป้องกันโควิด – 19”  Distancing เว้นระยะห่างทางสังคม Mask wearing สวมหน้ากาก Hand washing ล้างมือบ่อยๆ และ Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ และ Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อเป็นไปตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *