LEO เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ ช่วยลูกค้าเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ประกาศความเป็นผู้นำของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ จับมือพันธมิตร 4 สถาบันการเงินชั้นนำ เตรียมจัดงานสัมมนาเพื่อเป็นการสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูให้ผู้ประกอบการไทย ที่ได้รับผลกระทบเรื่องสภาพคล่องและผลกระทบจากค่าระวางขนส่งที่เพิ่มขึ้น 4.5 เท่าในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ผ่านมา  ในรูปแบบออนไลน์ (Online Seminar) หัวข้อ “LEO รวมพลัง รวมใจฟื้นฟูผู้ประกอบการไทย ฝ่าฟันโควิด” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 – 16.30 น. งานนี้ บิ๊กบอส “เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์” ฝากบอกมาว่า LEO เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายแรกที่จัดงานสัมมนาแบบนี้ เพื่อจะช่วยเหลือลูกค้าเสริมสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างเต็มที่ ในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย…เห็นแบบนี้แล้ว ต้องขอชื่นชมในความตั้งใจจริง ๆ คร้าาาา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *