กรุงศรีคว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติจากงาน Asian ESG Award 2021 จาก Corporate Governance Asia

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ได้รับรางวัลถึง 2 รางวัลจากงาน  Asian ESG Award 2021 ครั้งที่ 16 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ได้แก่ รางวัล ‘Asia’s Icon on Corporate Governance Award’ และรางวัล ‘Asian Corporate Director Recognition Award’

โดยกรุงศรีได้รับรางวัล ‘Asia’s Icon on Corporate Governance Award’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ได้แสดงถึงความเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานด้าน ESG และนายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘Asian Corporate Director Recognition Award’ จากความเป็นผู้นำที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางด้านสุขภาพอนามัย ในขณะเดียวกันยังยึดมั่นในพันธกิจการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการธนาคารอย่างยั่งยืน

โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ฮ่องกง เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *