สังคม-CSR

กลุ่มบริษัท ยิบอินซอย บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ 3 โรงพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วยหนักจากโควิด-19

จากสถานการณ์ Covid-19 ระลอกสามที่กำลังระบาดในขณะนี้ กลุ่มบริษัทยิบอินซอย ชาวยิบอินซอย มูลนิธิเลนำคิน มูลนิธิภาณี ยิบอินซอย  มูลนิธิร่มบุญ กองทุนธาดา-สมทรง ยิบอินซอย และมิตรรวมใจ ได้ตระหนักถึงวิกฤติการณ์  Covid-19  ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 3 โรงพยาบาล  นำโดย        นางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จํากัด นายวิษณุ กรองกันภัย ประธานมูลนิธิร่มบุญ และนายศุภฤกษ์ ลายเลิศ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีสซั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์  มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหนักจากโรค Covid-19  ให้แก่  1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ห้องความดันลบ จำนวน  2 ห้อง และเครื่องฟอกสารอักเสบออกจากเลือด Hemoperfution จำนวน  1 เครื่อง 2. สถาบันราชประชาสมาสัย  มอบเครื่อง High Flow O2 จำนวน 1 เครื่อง และ 3. โรงพยาบาลนครพนม มอบเครื่อง High Flow O2  จำนวน 1 เครื่อง