S&P รับมอบประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ

กำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต และการเงิน บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท รับมอบประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) และโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP)  5 รายการ ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีคุณจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบ ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *