บิ๊กซี เปิดบิ๊กซี บางบอน เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด รองรับประชนฝั่งกรุงธนใต้

นายอัศวิน-นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เปิดเผยว่า “ทางเรามีความห่วงใยสุขภาพลูกค้าทุกท่านและมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน ผ่านความร่วมมือระหว่างบิ๊กซี กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย และโรงพยาบาลเครือบางปะกอก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เข้าถึงฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว และลดการแพร่ระบาดจากการเดินทางข้ามพื้นที่  โดย บิ๊กซี สาขาบางบอน ได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร ให้เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ เพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน ซึ่งบางบอน เป็นเขตที่มีโรงงานสถานประกอบการครอบคลุมทั้งโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  มีแรงงานต่างด้าวทำงานและพักอาศัยในชุมชนเป็นจำนวนมากของกรุงเทพมหานครและพบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ผ่านมา”

“บิ๊กซี บางบอน ให้บริการฉีดวัคซีน โดยทีมแพทย์ พยาบาล ร.พ.เครือบางปะกอกซึ่ง ตั้งจุดให้บริการบนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร บริเวณชั้น 2 ซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และมีพนักงานคอยอำนวยความสะดวก พร้อมห้องน้ำสะอาดให้บริการ เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายวันละ 1,500 โดส ต่อวัน และสามารถรองรับประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว มีที่จอดรถกว่า 680 คัน ระยะเวลาเริ่มฉีด ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป นอกเหนือจากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่จังหวัดนครนครสวรรค์ บิ๊กซี สาขานครสวรรค์ 2 ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้พื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งจุดให้บริการอยู่ที่บริเวณพื้นที่ขายชั้น 2 สำหรับบริการฉีดวัคซีนแบบ Walk in (วอล์กอิน) ในอนาคตทางบิ๊กซี บางบอน ยังสามารถรองรับประชาชนได้ถึงวันละ 2,500 คน โดยผ่านการร่วมมือในทุกภาคส่วนให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเต็มกำลัง  ในขณะเดียวกัน กทม.ได้เพิ่มหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนของภาคเอกชนอีก 11 จุด โดย บิ๊กซี สาขาร่มเกล้า เป็น 1 ใน 11 จุด ที่ได้รับคัดเลือก จากเดิมที่มีจุดบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด 14 จุด”

  ทั้งนี้บิ๊กซี ยังได้ร่วมมือทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัคร ที่มีมาตรฐานในการให้บริการเพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยระหว่างดำเนินงาน พร้อมสนับสนุนชุดอาหาร-เครื่องดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในการดำเนินการ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนจากพันธมิตรคู่ค้า อาทิ บริษัทเกษมพลาสติก บริษัทพูนธนา และ AIS เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนตลอดการดำเนินงาน สำหรับการให้บริการวัคซีนดังกล่าว จะให้บริการแก่ประชาชนที่ผ่านการจองรับวัคซีนมาก่อน โดยจะมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะรับวัคซีนผ่านทาง “หมอพร้อม” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ด้านมาตรการด้านระยะห่างทางสังคม ทางศูนย์การค้าบิ๊กซี ได้จัดเตรียมมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นสูงสุดครอบคลุมทุกมิติ 40 มาตรการ ตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด จัดสรรพื้นที่ให้มีระยะห่างอย่างเหมาะสม ลงทะเบียนคัดกรองเข้า-ออกเข้มงวด มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัสโดยการสวมหน้ากากอนามัย การเฝ้าระวังติดตาม และจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือไว้บริการ ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในการฉีดวัคซีนทุกคน และความร่วมมือของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมือสนับสนุนการกระจายและฉีดวัคซีน (TEAM A: Distribution and Logistics)

นอกจากบิ๊กซีแล้วนี้ยังมี บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ที่ร่วมสู้ภายโควิดไปด้วยกัน รับหน้าที่เป็นทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม (Team D: Extra Vaccine Procurement) เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บวัคซีนในคลังสินค้าที่ได้รับการรับรองจาก GSDP สนับสนุนการกระจายวัคซีน สำหรับการฉีดวัคซีนไปยังสถานที่ที่กำหนด  เป็นตัวแทนในการนำเข้าวัคซีนที่เป็นตัวเลือกจากหลายบริษัท  อาสาสมัคร เภสัชกร 20-30 คน เพื่อให้ข้อมูล วัคซีน แก่ประชาชน ทางโทรศัพท์ และ สถานที่ฉีดวัคซีน  ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์การเภสัชกรรม ในการจัดหา วัคซีน ทางเลือกที่ดี และคุณภาพ ติดต่อโรงงานผลิตวัคซีน และขอความช่วยเหลือตัวแทนในประเทศต่าง ๆ ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกมาใช้ในประเทศ

“กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เรามีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังอย่างบูรณาการ เพื่อร่วมผ่านพ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด-19 และเพื่อให้ไทยสามารถกลับมาเปิดประเทศไทยได้โดยเร็ว ซึ่งมีเพียงวิธีเดียวก็คือ เราต้องร่วมมือร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเท่านั้น  ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดในขณะนี้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *