เซเว่น อีเลฟเว่น-ซีพีเอฟ เดินหน้าเสริมกำลังโรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรปราการ และ จ.สระแก้ว มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ เร่งเดินหน้าโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19”  ผนึกกำลังบริษัทในเครือฯ สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม  บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่  พร้อมเดินหน้าเสริมกำลังผ่านโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยเน้นไปที่ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภค ร่วมกับ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ  ส่งมอบอาหารปลอดภัยผ่านโครงการ  “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เพื่อเสริมกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยคนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

ล่าสุดเซเว่น อีเลฟเว่นได้เดินหน้าโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 ตามเจตนารมณ์ของนายธนินท์  เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสมุทรปราการ 2 แห่ง นำโดยนายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์  ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ เซเว่น เดลิเวอรี่  ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมี ผศ. นพ.ชาญ เกียรติบุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นผู้รับมอบ   พร้อมกันนี้ยังมีผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบมจ.ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมี นายประกิต วงศ์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการด้านบริหาร เป็นผู้แทนรับมอบอีกด้วย

นอกจากนี้ซีพี ออลล์ และ ซีพีเอฟ ยังร่วมกันส่งมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด, หน้ากากอนามัยและน้ำดื่ม ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” รวมถึง ผู้แทนซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบอาหารปลอดภัยในโครงการ  “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้กับโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (รพ.สนาม) จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในพื้นที่

ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทยอยส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ เจลแอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำดื่ม เบเกอร์รี่ และ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับโรงพยาบาลสนามแล้วกว่า 50 แห่ง  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามที่เป็นพื้นที่ควบคุมใน 18 จังหวัด และถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร  และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *