ผถห. SSP อนุมัติปันผลเป็นหุ้น10:1-เงินสด 0.011111 บาท/หุ้น

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติจ่ายปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานในปี 2563 เป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.011111 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กำหนดจ่ายวันที่ 28 พ.ค.2564

นอกจากนี้ ยังอนุมัติแจกวอแรนต์ (SSP-W1) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วย มีอายุ 8 เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 12.00 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XW วันที่ 14 มิถุนายน 2564

และแจกวอร์แรนต์ (SSP-W2) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วย มีอายุ 3 ปี 11 เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 20 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XW วันที่ 14 มิถุนายน 2564

อีกทั้ง พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 447,170,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 922,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,369,170,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 447,170,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย 1.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทไม่เกิน 92,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล 2.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทไม่เกิน 101,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และ  3.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทไม่เกิน 253,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า แผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯเตรียมขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้า 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Leo 1 ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์  (COD) ในไตรมาส 3 ปี 2564 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ จะเริ่ม COD ในไตรมาส 4 ปี 2564 ผลักดันกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเป็น 200 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 143 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าขยายการลงทุน Solar Rooftop ในประเทศอินโดนีเซีย โดยคาดว่าภายในปี 2565 จะ  COD ประมาณ 15 MW  ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Leo 2 ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิต 17 เมกะวัตต์ ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโครงการ และคาดว่าจะ COD ได้ในปี 2566 โดยบริษัทฯวางเป้าภายใน 3-5 ปีข้างหน้า กำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น 400 เมกะวัตต์ จากพลังงานลมเวียดนามเฟส 2 และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณา เพื่อเข้าลงทุน รองรับแผนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *