ในประเทศ

“น.อ. (พิเศษ) คัมภีร์” ประธานไวยาวัจกร DDTV เร่งพลิกโฉมช่อง เน้นหลากหลาย โดนใจ เข้าถึงผู้ชม

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานไวยาวัจกรสถานีวิทยุและโทรทัศน์ธรรมาธิปไตย DDTV กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานไวยาวัจกรสถานีวิทยุและโทรทัศน์ธรรมาธิปไตย DDTV ซึ่งสถานีโทรทัศน์ DDTV เป็นสื่อ ในกำกับของมหาเถรสมาคม และ เป็นสื่อเดียวที่มีมติของ มส.รับรองในการให้จัดตั้ง โดยเปิดมาตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2552 เป็นเวลา 12 ปี และได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศมากมาย

ทั้งนี้ ตนจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของประธานไวยาวัจกรสถานีวิทยุและโทรทัศน์ธรรมาธิปไตย DDTV ซึ่งจะพัฒนาช่องนี้ให้มีรายการหลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยเบื้องต้นจะมีรายการท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรมเป็นรายการเกี่ยวกับพาเที่ยวชมวัดต่างๆ ในประเทศไทย, รายการเกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้านเป็นรายการเกี่ยวกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรวิถีใหม่ เกษตรตามรอยพ่อ มาใช้จนประสบความสำเร็จ, รายการข่าวต่างๆ , รายการเกี่ยวกับสอนภาษาจีนใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ

อีกทั้ง ยังจะมีรายการเกมโชว์ต่างๆ รวมถึงละครที่จะสะท้อนสังคมในเรื่องเกี่ยวกับสอนคนให้ทำความดีละเว้นความชั่ว เตือนสติต่างๆ ปลูกจิตสำนึกคนในชาติให้มีความรักสามัคคีกัน และรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกด้วย

และนอกจากนี้ยังจะมีโครงการกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมได้ร่วมกันส่งเสริม สืบสานและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้เจริญมั่นคงถาวรสืบไป โดยกิจกรรมอันใกล้คือ โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๓ จัดขึ้น ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

“อย่างไรก็ตาม ตนอยากจะเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้ามารับชมรายการต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ DDTV จานดำกดเลข 232 รวมถึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ทางสถานีหรือช่องทางต่างๆ ของสถานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโฉมใหม่ของสถานีโทรทัศน์ DDTV จะถูกใจท่านผู้ชมและพร้อมจะก้าวไปสู่มิติใหม่ของสถานีโทรทัศน์ DDTV พร้อมกัน” นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย