ผถห. CHO ยกมือโหวตผ่านทุกวาระ

คุณเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ และคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ และงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *