โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ให้การต้อนรับ “ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ” เลขาธิการ คปภ.

สุพรรษา ตั้งวิทยากุล ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ให้การต้อนรับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ  เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานเสวนา “คปภ. ห่วงใยสร้างเกราะกันภัยให้ SMEs” พร้อมด้วย สุมาลี รัตนเรืองประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริม สำนักงาน คปภ. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *