การเงิน- หลักทรัพย์- ประกัน

ผถห. BIZ อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.15 บ./หุ้น

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ ,นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์  บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ผ่านทุกวาระ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานในปี 2563  ในอัตราหุ้นละ 0.15  บาท กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564 พร้อมฉายภาพธุรกิจปี 64 โตก้าวกระโดด จากงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog)  กว่า 2,394 ล้านบาท ทยอยส่งมอบทั้งหมดภายในปีนี้ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้