MUJI ร่วมลงนามในสัญญาเปิดร้านกับซีคอน

อกิฮิโร่ คาโมการิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาเปิดร้าน MUJI  ร้านจำหน่ายสินค้า NO BRAND, QUALITY GOODS ยอดฮิตจากประเทศญี่ปุ่น กับ ตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยมีกำหนดเปิดที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ในเดือนพฤษภาคม ศก นี้  และเปิดที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ในเดือนกรกฎาคม ศก นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *