สมาคมสภาวัฒนธรรมฯ ร้อง “พล.อ.ประยุทธ์” หลังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2564 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล นายเล็ก นารี นายกสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่านนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2562-2563 ระบุว่า ได้รับการร้องเรียนจากประธานสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด มีสมาชิกกว่า 300,000 คน ได้รับความเดือดร้อนกรณีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมไม่จัดสรรงบประมาณบริหารให้แก่สภาวัฒนธรรมทุกระดับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2563 เป็นเวลา 2 ปี งบประมาณ พร้อมกันนี้ตั้งข้อสังเกตการทำงานของ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไม่สามารถชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ทั้งนี้มี 2 ข้อร้องเรียน ประกอบด้วย 1.ขอให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดสรรงบประมาณบริหารสำนักงานสภาวัฒนธรรมทุกระดับทั่วประเทศ ดังที่เคยได้รับจัดสรรมาตั้งแต่มีพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 2.ขอนายกรัฐมนตรีสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านงานวัฒนธรรม เพื่อมาดำเนินการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของชาติต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *