สังคม-CSR

ซีคอน บางแค รับมอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “เครื่องกรองฝุ่น PM2.5“

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค โดย นาย บัณฑิต พฤกษ์คุ้มวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและบริการทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ “เครื่องกรองฝุ่นPM2.5” ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อนำมาช่วยบรรเทามลพิษทางอากาศให้กับลูกค้าและประชาชนบริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ เป็นประธานในการรับมอบเมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นี้