ในประเทศ

นักออกแบบรุ่นเยาว์แกรนด์สปอร์ต นำเสนอพลังสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชน

นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม  รองประธานกรรมการอำนวยการ  บริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต และประธานโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้จัดโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17  (17th Grand Sport Teenage Designer Contest ) หัวข้อ “Young Creative Soft Power ” เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบเสื้อกีฬา  มีนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 1,366 ผลงาน

คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 10 ผลงาน โดยนักเรียนและครูทั้ง 10โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม GSTD17  Final Camp  โดยเน้นการนำเสนอพลังในตนเองที่นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมและชุมชน

กิจกรรมประกอบด้วย การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ Young Creative Soft Power จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ คือ นายเฉลิมชัย อาสายศ อดีตนักออกแบบจากโครงการ  Grand Sport Teenage Designer Contest ปัจจุบันเป็นสถาปนิกเจ้าของบริษัท สถา ณ สถาปนิก จำกัด  ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและนายชัยธวัช ดงเจริญ ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์  บริษัท  APAC Consumer Products, Games and Publishing The Walt Disney จำกัด  ซึ่งเคยได้รับรางวัลจากโครงการ Grand Sport Young Designer Contest

นอกจากนี้ มีการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอผลงาน โดย อ.เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    อ.กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ ประธานสาชาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สอนการใช้สีหัวข้อ Colour  by Steadtler   และการเสริมสร้างความคิดแรงบันดาลใจจาก อ.ภานินี นิมากร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

จากนั้นนักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์ธีระ ฉันทสวัสดิ์   อาจารย์ทายาท เตชะสุวรรณ์ รศ.ดร.ธโนทัย มงคลสินธุ์  และอาจารย์ปวรุตม์ แสงสีทอง ฯ

ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ  นายสิทธิโชค แคประโคน (น้องจีน่า) นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒   ผลงานมัจฉานุภาพ   มีแรงบันดาลใจมาจากปลากัด สีสันโดดเด่น  ท่วงท่าการเคลื่อนไหวสวยงามจึงนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และเป็น Soft Power ของไทยเพราะปลากัดเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถสร้างรายได้เปรียบเสมือนนักกีฬาที่ต้องมีความอดทนฝึกฝนนำชัยชนะมาสู่ประเทศชาติ

ผลงาน “มัจฉานุภาพ”  นายสิทธิโชค แคประโคน รางวัลชนะเลิศ  

น้องจีน่ากล่าวว่า นำลวดลายของปลากัดมาออกแบบเป็นลายเสื้อ แสดงถึงความสง่างามของนักกีฬา ใช้สีแดง ขาว น้ำเงินตรงกับสีของธงชาติไทยหากใครได้สวมใส่จะเกิดความสวยงาม   โดยแกรนด์สปอร์ตได้นำผลงานชนะเลิศไปตัดเย็บเป็นเสื้อจำนวน 100 ตัวมอบให้โรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ด้วย

 
แกรนด์สปอร์ตมอบเสื้อจำนวน 100 ตัว ตัดเย็บจากผลงาน “มัจฉานุภาพ” ให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ นางสาวพัชรนันท์ วรรณกิจสุนทร  (น้องใบเตย) นักเรียนชั้นม.4  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ผลงานชื่อ  Tuk Tuk Thailand หรือรถสามล้อที่ชาวต่างชาติรู้จัก เสมือนหนึ่งในเอกลักษณ์ของประเทศไทย เป็นพาหนะที่นำพาไปชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ มีความคล่องตัว โดดเด่นจึงนำมาออกแบบเป็นลวดลายเสื้อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ผลงาน  “Tuk Tuk Thailand”   นางสาวพัชรนันท์ วรรณกิจสุนทร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองมี 2 รางวัลคือ นายจิรัฎฐ์ เรืองบุญสุข (น้องแน็ก  ) นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ผลงาน “ELE GRAND SPORT”  นำช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติมาสร้างลวดลาย ออกแบบเส้น ตรงแนวนอนบนเสื้อขาว สลับเส้นสีแดงน้ำเงินแนวนอนได้อย่างสวยงามลงตัว และนายนราทร โรจน์สัตตรัตน์ (น้องท็อป) โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ผลงาน “Ocean Bubble” การถือกำเนิดของดาวดวงใหม่ที่เปล่งประกายในจักรวาลกว้างใหญ่ รายล้อมด้วยดวงดาวอื่น ๆ มีสัญลักษณ์  Positive Thinking   บ่งบอกความเป็นคนรุ่นใหม่เลือกใช้สีโทนพาสเทลเพื่อความสดใส ออกแบบลายเรียบง่ายสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาส    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

นายนราทร โรจน์สัตตรัตน์
ผลงาน “Ocean Bubble”
นายจิรัฏฐ์ เรืองบุญสุข 
ผลงาน “Ele Grand Sport” 

 รางวัลชมเชยมี 6 รางวัลประกอบด้วย นางสาวจิรัชญา อ้นสำราญ

รางวัลชมเชยมี 6 รางวัลประกอบด้วย นางสาวจิรัชญา อ้นสำราญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ , นายธนาคม ธนสารผดุงกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ,นายชลาธิป   ประทุมวงศ์  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภขบางขุนเทียน , นางสาวจิรัชยา สมประสงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม . นางสาวเบญญาภา คำพึ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุรรณภูมิ  และนายธีรภัทร แก่นจรรยา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร

น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ ครั้งต่อไปสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ GSTD: Grand Sport หรือ https://www.facebook.com/GrandSportTeenageDesignerContest/