บางกอกแอร์เวย์สประกาศเปลี่ยนแปลงการให้บริการเที่ยวบิน และปิดการให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่ขยายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ รวมถึงประกาศ ศบค. เรื่องการปิดพื้นที่ในบางจังหวัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศเลื่อนการเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางบินใหม่ ยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางบินเป็นการชั่วคราว และปิดการให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารและมุมให้บริการอาหารว่างและครื่องดื่มทุกสถานีเป็นการชั่วคราวเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564เป็นต้นไป

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว มีดังนี้

1. กำหนดการใหม่ในการเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางบินใหม่ 3 เส้นทางได้แก่

เส้นทางกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น (ไป-กลับ) จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – แม่สอด (ตาก)(ไป-กลับ) จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

2. ยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 8 – 31 มกราคม 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ)

เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ)

เส้นทางภูเก็ต – อู่ตะเภา (ไป-กลับ)

3. ปรับลดความถี่ของเที่ยวบินตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule

เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-กลับ)ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ)ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ)ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – กระบี่ (ไป-กลับ)ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ)ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ)ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

4. ปิดการให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารทุกประเภท รวมทั้งมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่มเป็นการชั่วคราว ณ สนามบินทุกแห่ง ที่ทางสายการบินฯ มีให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ผู้โดยสารยังคงได้รับชุดอาหารว่างสำหรับนำกลับ ซึ่งจะมีให้บริการบนเที่ยวบิน

ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดเที่ยวบินและการยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางเป็นการชั่วคราวดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00น. -20.00 น. และผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

ทั้งนี้บริษัทฯ แนะนำผู้โดยสารตรวจสอบ ประกาศ คำสั่งและข้อกำหนดต่างๆ ของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทาง จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ

– ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)  คลิกที่นี่

– ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) www.airportthai.co.th/th/

– กรมท่าอากาศยาน www.facebook.com/DepartmentOfAirports/

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *