ในประเทศ

Koyo Company (โคโย คอมปานี) ร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเกาหลีใต้ ส่งเสริมการจ้างงานและขยายธุรกิจ

บริษัท โคโยคอมปานี ซึ่งดำเนินธุรกิจไลฟ์คอมเมิร์ซและธุรกิจบันเทิง ได้รับการเยี่ยมชมจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสำรวจสถานการณ์การจ้างงานของพนักงานชาวไทยและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต

โคโยคอมปานีมีเซลเลอร์ต่างชาติจำนวนมากจากหลายประเทศ เช่น ไทย มองโกเลีย จีน เวียดนาม และเมียนมา โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บูชอน และสำนักงานย่อยที่ปูซานเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจการ

จากการหารือเบื้องต้นระหว่างบริษัทและสถานเอกอัครราชทูตไทย มีข้อตกลงสำคัญดังนี้:

  1. **การส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวไทยในเกาหลีใต้**: บริษัทจะเปิดรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวไทยที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้เข้าทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน
  2. **การเชื่อมโยงนักลงทุนและแนะนำพันธมิตรในประเทศไทย**: บริษัทและสถานเอกอัครราชทูตจะร่วมมือกันในการเชื่อมโยงนักลงทุนและพันธมิตรในประเทศไทย สำหรับโครงการ K-SQUARE ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างไทยและเกาหลี
  3. **การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ**: โคโยคอมปานีจะสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยจัดขึ้น

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันในโครงการต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้อย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างโอกาสให้กับเซลเลอร์ชาวต่างชาติทั้งในและนอกประเทศ

ปัจจุบัน โคโยคอมปานีมีสำนักงานสาขาหลักที่บูชอน และมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมในปีนี้ที่ชองจู แดจอน อันซาน อินชอน และคังบุกในโซล โดยมีเป้าหมายที่จะขยายสาขาอีก 8 แห่งภายในครึ่งปีแรกของปีหน้า รวมเป็น 15 สตูดิโอไลฟ์คอมเมิร์ซทั่วประเทศ

ความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโคโยคอมปานีและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับเซลเลอร์ชาวต่างชาติในธุรกิจไลฟ์คอมเมิร์ซและธุรกิจบันเทิงทั่วโลก