กิจกรรม-ภาพสังคม

“บรีส” เดินหน้าสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ ปีที่ 2 พัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับมือกับอนาคตได้อย่างมั่นใจ ให้กล้าเปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า ใน Dirt is Good National Youth Summit 2023

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า “บรีส” เดินหน้าสานต่อ โครงการ Dirt is Good เป็นปีที่ 2 กิจกรรมที่จะร่วมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า ผ่านการจัดกิจกรรม Dirt is Good Bootcamp ค่ายพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 400 คน โดยผ่านความร่วมมือระหว่าง Global Action Plan องค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อม และ JUMP! มูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร

และปิดท้ายด้วยกิจกรรม National Youth Summit 2023 ค่ายต่อยอดความรู้และความเป็นผู้นำให้กับตัวแทนกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ ร่วมกับเยาวชนจากประเทศอื่นๆ กว่า 200 คน พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเสนอโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำไปต่อยอดลงมือทำจริง และลงพื้นทึ่ร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะในคลองลาดพร้าว ร่วมกับ Terra Cycle Foundation เพื่อคัดแยกขยะริมคลอง พร้อมทำการรีไซเคิลขยะจากที่ดักเก็บได้ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ขยะรีไซเคิลเกิดประโยชน์กับงานในด้านต่างๆ ครั้งนี้เด็กๆ สามารถยับยั้งขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลได้ถึง 741 ตัน ณ โครงการของ Terra Cycle และยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

ด้านคุณ ปพิชญา สมศิลป ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บรีส ประเทศไทย ได้ร่วมกล่าวต้อนรับทีมเยาวชนที่ได้มาเข้าร่วมค่ายสุดยอดผู้นำในครั้งนี้ว่า “กลับมาอีกครั้งกับโครงการ Dirt is Good National Youth Summit เป็นปีที่ 2 ได้ร่วมมือกับพันธมิตรของเราคือ มูลนิธิ JUMP! และ Global Action Plan เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆ เพราะบรีสเชื่อมั่นมาอย่างยาวนานในพลังของการเล่นและเลอะเทอะ ในการช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเติบโตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนต่างๆ ปัจจุบันโลกที่เปลี่ยนไปและความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นที่ต้องเผชิญ เราต้องการให้การสนับสนุนต่อพัฒนาการและความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชนมากขึ้นและสามารถช่วยสร้างให้เกิดความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม จากการร่วมกันคิด แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุด เชิญชวนให้ทุกคนร่วมเป็นกระบอกเสียงให้เพื่อนๆ พี่ น้อง คนอื่นๆ กล้าคิด กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า”

โดยกิจกรรม Dirt is Good National Youth Summit 2023 ในครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 4 โรงเรียนซึ่งเป็นตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกมาจากกิจกรรมบูทแคมป์ที่ผ่านมา ในโครงการปีที่ 2 นี้ เน้นไปที่การลงมือทำของน้องๆ มากขึ้น โดยมีการส่งต่อไอเดียจากรุ่นพี่ในโครงการปีที่ 1 มาสู่รุ่นน้อง ถึงแนวทางการการจัดการปัญหาที่เจอในชุมชน เพื่อมาสานต่อและแลกเปลี่ยนความคิดด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน พร้อมลงมือทำได้จริงในพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนที่อยู่อาศัย กิจกรรมแรกเมื่อทีมเยาวชนได้เดินทางมาถึงคือ เข้าไปเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมนอกสถานที่ ณ Terra Cycle Foundation เพื่อเรียนรู้เรื่อง การเก็บ แยก และ รีไซเคิล ขยะจากขวดพลาสติกอย่างแท้จริง โดยลงเรือเก็บขยะในพื้นที่บริเวณ คลองลาดพร้าว และต่อกันที่กิจกรรม ณ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ที่ทีมนักเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์จะได้เข้ามาเยี่ยมชม พร้อมแลกเปลี่ยนโครงการที่ได้ริเริ่ม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและไอเดียจากทีมยูนิลีเวอร์เพื่อนำไปต่อยอด

ตัวแทนจากทั้ง 4 โรงเรียนได้เริ่มนำเสนอโครงการด้านความยั่งยืนโดยเริ่มจาก โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (เชียงใหม่) โครงการ Interactive Video สร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม, โรงเรียนสันทรายวิทยาคม (เชียงใหม่) โครงการ Easy Straw Pillow, โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ (เชียงราย) โครงการกากกาแฟพิชิตไขมัน และโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม (ขอนแก่น) โครงการ Paper ReWorld นอกเหนือจากโครงการที่ได้นำเสนอมาแล้ว เหล่าผู้นำวัยเยาว์ยังได้มีโอกาสคิดริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของทางยูนิลีเวอร์เป็นไอเดีย จนได้ออกมาเป็นโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่น การตั้งตู้เพื่อนำขยะมารีไซเคิล แลกเป็นแต้มเพื่อรับของสมนาคุณ การใช้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติเพื่อทำเป็นบรรจุภัณฑ์

ด้านน้องพิมพ์และน้องลี่ ตัวแทนเยาวชน ได้กล่าวว่า “รู้สึกสนุกที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพราะได้รับความรู้เรื่องการจัดการขยะ และได้ลงมือเก็บขยะด้วยตัวเองอีกด้วย และอยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป เยาวชนรุ่นใหม่จะได้รู้เรื่องการจัดการขยะและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มที่ตัวเราก่อน และท้ายนี้เชิญชวนให้คนในวัยเดียวกันกล้าคิด กล้าลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนโลกที่เราอยู่ให้ดีกว่าเดิม”

ในกิจกรรมประชุมสุดยอดผู้นำวัยเยาว์ในครั้งนี้ นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้ว เยาวชนยังได้รับความรู้ผ่านโครงการความยั่งยืนที่ยูนิลีเวอร์ได้มีการผลักดันและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการและการลดการใช้พลาสติก การปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของเราให้รักโลกมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสูตรผลิตภัณฑ์ของเราให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่อนาคตสะอาด หรือ Clean Future จาก คุณ จิตริณี แก้วจินดา ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และโครงการเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้นำความรู้นี้ไปศึกษาต่อและเป็น Changemaker ในอนาคตต่อไป และกิจกรรม Design Thinking Workshop ให้น้องๆ ได้ระดมสมองปลุกไอเดียจากผลิตภัณฑ์ยูนิลิเวอร์ให้เข้ากับความรู้พื้นบ้าน เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนให้เป็นการปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนมากขึ้น การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนั้นจะทำให้พวกเขารู้สึกสนุกและรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อเวลาผ่านไปสร้างความมั่นใจให้เยาวชนสามารถที่จะหาบทบาทในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้พวกเขาสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่

ปิดท้ายด้วยกิจกรรม National Youth Summit 2023 ค่ายต่อยอดความรู้และความเป็นผู้นำให้กับตัวแทนกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ ร่วมกับเยาวชนจากประเทศอื่นๆ กว่า 200 คน ผ่านการสัมนา Global Conference เพื่อเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาว์ที่กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางผ่านช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งพวกเขาจะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำโครงการและกิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ร่วมด้วยเด็กๆ ที่มาจากสหราชอาณาจักร และประเทศเนปาล พวกเขาต่างมาที่นี่เพื่อแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเผชิญในประเทศบ้านเกิด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนแนวคิดที่แบ่งปันโดยผู้ที่มาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกไปพร้อมกัน พร้อมตัวแทนจาก บรีส ร่วมมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับแต่ละโรงเรียน พร้อมด้วยรางวัลพิเศษจากทีมงานบรีส โดยมีคุณ ปพิชญา สมศิลป ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บรีส ประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลพิเศษให้แก่โรงเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด พร้อมกล่าวปิดงาน กล่าวว่า “บรีสเชื่อมาตลอดว่าเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมของเราได้ดีขึ้น วันนี้เป็นโอกาสดีมากที่น้องๆ จากหลากหลายโรงเรียนได้มาเจอแลกเปลี่ยนไอเดียกัน ต่อยอดโครงการนี้ต่อไปให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า อย่างไรก็ตามขอให้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เป็นกำลังใจให้น้องๆ กล้าคิด กล้าเปลี่ยน เพื่อพัฒนาโลกของเราให้ดีกว่าเดิม ”

กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่าไปกับบรีส
สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่
https://www.breeze.co.th/dirtisgoodproject.html