ธุรกิจ-ตลาด

FLO Capital รุกตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์-อสังหาริมทรัพย์พร้อมเผยสำนักงานทันสมัยแห่งใหม่

บริษัท โฟล แคปปิตอล แอนด์ลิสซิ่ง จำกัด FLO Capital เริ่มเปิดดำเนินการวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์มือสอง(รถใช้แล้ว) และรถใหม่ป้ายแดง
การดำเนินการ 1 ปีแรก บริษัทมีธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ และการดำเนินงานปีที่ 2 (2566) ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 3 บริษัทฯ มีผลดำเนินงานสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เติบโตขึ้นมากกว่า 400% เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินการปีแรก เนื่องจากบริษัทเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มธุรกิจนี้มากขึ้นและมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับพนักงานของบริษัทที่ได้รับการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่อยู่เสมอ และยังโดดเด่นในเรื่องของ เงื่อนไขที่ดีในการขอสินเชื่อ และการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ซึ่งนอกจากบริการสินเชื่อรถยนต์มือสองและรถใหม่ป้ายแดงแล้ว บริษัทยังให้บริการสินเชื่อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ รับจำนองอสังหาริมทรัพย์ บริการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ และยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการทางการเงินของลูกค้าทุกประเภทในอนาคต

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของสินเชื่อที่ให้บริการ แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

  1. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าของรถยนต์ ทั้งรถใหม่ป้ายแดง และรถใช้แล้ว (มือสอง) สามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายงวด งวดละเท่า ๆ กัน ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกับทางบริษัท เพื่อความสะดวกและสอดคล้องกับรายได้ของผู้กู้ และเมื่อผ่อนชำระครบตามสัญญาแล้วก็จะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสมบูรณ์
  2. สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ เป็นสินเชื่อที่ผู้กู้ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบริษัท แต่สามารถรับเงินกู้ตามสัญญาฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก (Effective rate) และผู้กู้ยังสามารถชำระปิดบัญชีก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ โดยจะมีการคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินต้นคงค้างและระยะเวลาที่กู้ยืมจริง
  3. สินเชื่อจำนองโฉนด เป็นการกู้ยืมเงินโดยวิธีการรับจำนอง อันได้แก่ จำนองโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือโฉนดที่ดินเปล่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายต่อยอดกิจการหรือเพื่อการลงทุนในธุรกิจ และจะมีวิธีการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งผู้กู้สามารถปิดชำระหนี้เงินกู้ก่อนกำหนดระยะเวลาได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

โดยในกลางปี 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้บริหารได้วางวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อขยายกิจการให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ จึงเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหม่ให้มีความทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ภายใต้นโยบายการทำงานแบบสมัยใหม่ ‘Work from anywhere and anytime’ เพื่อเป็นสถานที่ที่พร้อมรองรับกับการเติบโตของธุรกิจ โดยเริ่มจากพัฒนาระบบโปรแกรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมการทำงานทุกส่วน พร้อมวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารงานและกำหนดกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายให้บริการลูกค้าสินเชื่อประเภทบุคคล พร้อมกับให้บริการแก่พาร์ตเนอร์ผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์ต่าง ๆ ด้วยกัน ตามแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท

โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 บริษัทได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล นับเป็นการทำบุญบริษัทอย่างเป็นทางการครั้งแรก ณ สำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่โครงการซัมเมอร์ลาซาล แขวงบางนาใต้ กรุงเทพมหานคร และพร้อมเปิดให้บริการแก่ลูกค้าทุกคน ณ ที่ทำการแห่งใหม่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนสำหรับแผนงานในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัท โฟล แคปปิตอล แอนด์ลิสซิ่ง จำกัด FLO Capital ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนเล่ม ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2567 เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและขอสินเชื่อได้ที่ https://flo-capital.com/