ในประเทศ

NTSC ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ มสวท. ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง (องคมนตรี) เป็นประธาน พร้อมเป็นผู้แทนมอบ รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 ให้แก่ ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) หรือ NTSC ณ วายุภักษ์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์


ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) หรือ NTSC ได้กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างคุณภาพประจำปี 2023 โดยผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ทุก ๆ ท่าน นับเป็นบุคคลเปี่ยมคุณภาพ การได้รับรางวัลครั้งนี้ รู้สึกดีใจ และขอบคุณผู้เกี่ยวข้องกับชีวิต ได้แก่ บิดา มารดา ซึ่งเป็นแม่แบบที่ดี ช่วยวางรากฐานชีวิตทุกด้าน รวมไปถึงคุณครูและอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดการศึกษา อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี จนมีความรู้ มีปัญญา และมารยาทตามขนบความเป็นคนไทย ขอขอบคุณ บุคคลรอบข้าง ผู้เป็นกัลยาณมิตร ได้แก่ ทีมงาน NTSC และ พันธมิตรทุกท่าน ทั้งหมด ล้วนมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้มาถึง ณ จุดนี้ และได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 อันเป็นแรงบันดาลใจ ที่จะทำให้เกิดการทำงานและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานที่ภาคภูมิใจ ที่สุดก็คือ การนำ NTSC แปรสภาพเข้าสู่การเป็น “มหาชน” อย่างเต็มตัว ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา รวมถึงการพัฒนาสายงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เกิดความเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”


ในการจัดงานพิธีมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 ยังมีกิจกรรมร่วม อาทิ การแสดงหุ่นยนต์ของตัวแทนประเทศไทย ที่ไปแข่งขันและสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก และ พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023 โดย ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุมิ ประธานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) สำหรับ ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) หรือ NTSC นอกจากได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 แล้ว ยังได้รับเกียรติอย่างสูง ให้เป็น 1 ในบุคคลตัวอย่างคุณภาพ ที่ได้รับรางวัลในปี 2023 อีกด้วย