ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

Bangkok Bank SME Podcast เปิดโลกธุรกิจ เพื่อนใหม่ ผ่านเรื่องราวเสียง กับ 3 รายการที่ น่าสนใจ

Bangkok Bank SME Podcast เปิดโลกธุรกิจ เพื่อนใหม่ ผ่านเรื่องราวเสียง กับ 3 รายการที่ น่าสนใจ ดังนี้

📌 รายการ “SME The master Talk” พูดคูยกับเจ้าของธุรกิจ หรือ CEO ผู้บริหารสู่เคล็ดลับและแนวทางการบริหารธุรกิจสู่ความสำเร็จ เดือนละ 1 ครั้ง

📌 รายการ “The Treasury Talk ” ย่อโลกค่าเงินแต่ละสัปดาห์ ย่อยสถานการณ์รอบโลกให้คุณได้ฟัง

ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

📌 รายการ “Fininvest” เติมความรู้เรื่องการลงทุน โอกาสการลงทุนในตลาดหุ้น และกองทุนที่น่าสนใจ

ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน

สามารถรับฟังได้ทาง Channel: Podbean SoundCloud Spotify Facebook และ YouTube ช่อง Bangkok Bank SME หรือ Click: https://bit.ly/3UGtVOE