การเงิน- หลักทรัพย์- ประกัน

บอร์ดเคทีซีมีมติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ได้มีมติแต่งตั้งนางพิทยา  วรปัญญาสกุล  ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทนนายระเฑียร  ศรีมงคล ที่จะครบกำหนดการขยายเวลาเกษียณอายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

นางพิทยา วรปัญญาสกุล​ ​ร่วมงานในสายงานการตลาดกับเคทีซีมายาวนานถึง​ ​26 ปี และมีบทบาทสำคัญในการร่วมผลักดันองค์กรเคทีซีให้เติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจุบันพิทยาดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส กลุ่มงานการตลาดและสื่อสารองค์กร (Chief Marketing & Communications Officer) ที่ “เคทีซี” โดยดูแลสายงานการตลาดบัตรเครดิต การตลาดดิจิทัลและช่องทางออนไลน์ รวมทั้งสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร ก่อนหน้านี้เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจจัดการกองทุน นางพิทยา วรปัญญาสกุล จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยแห่งฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตรจากการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ อาทิ หลักสูตร Orchestrating Winning Performance จาก International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลักสูตร Associate Certified Coach (ACC) TM จากสถาบัน International Coaching Federation (ICF) ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Developing International Coach “Coaching Essentials and Principles Certification Program” จาก AcComm Group หลักสูตร TCLA Executive Development Program (EDP): Building Regional Leaders หลักสูตร Strategic Thinking Pure & Simple และ Leader as a coach จาก PacRim Group