กิจกรรม-ภาพสังคม

บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนามสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานโครงการพาร์ค สีลม

บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทพลังงานที่ยั่งยืน ดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าหม้อแปลงแรงสูง ธุรกิจสำหรับสร้างสถานีไฟฟ้า การควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ไว้วางใจโครงการพาร์ค สีลม อาคารสำนักงานมิกซ์ยูสพรีเมียมใจกลางสีลม ความสูง 39 ชั้น บนที่ดินขนาดมากกว่า 6 ไร่ พร้อมพื้นที่ส่วนร้านค้าปลีกครอบคลุมมากกว่า 10,000 ตร.ม. ที่ตอบโจทย์ด้านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ภายใต้มาตรฐานระดับสากล

นอกจากนี้ยังแวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 1 ไร่ บริเวณด้านหน้าอาคาร ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้นจากบรรยากาศของการทำงาน และความสะดวกสบายในการเดินทางเชื่อมต่อถนนสายสำคัญ ทั้งถนนสีลม (ศาลาแดง) ถนนสาทร และถนนพระราม 4 อีกทั้งยังสามารถเดินเชื่อมเข้าอาคารโดยตรงจากรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง และตั้งอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสีลมเพียง 350 เมตรเท่านั้น

การลงนามสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานโครงการพาร์ค สีลม ในครั้งนี้นำทีมโดย คุณสุธี ลิมปนชัยพรกุล ประธานอำนวยการ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด ผู้บริหารโครงการพาร์ค สีลม, ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณปัญญา เจนกิจวัฒนาเลิศ กรรมการบริหารและหัวหน้าส่วนงานพื้นที่สำนักงาน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด