ธุรกิจ-ตลาด

กระทรวงพาณิชย์ สร้างโอกาสทางการตลาด ด้วยe-Commerce”

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อใช้เป็นช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และสามารถซื้อขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีการจัดทำระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน แพลตฟอร์ม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ผ่าน Mobile Application ชื่อ MOC Agri Mart ขึ้น โดยประชาชนที่เป็นผู้บริโภค ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติม ที่สำคัญไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ยังช่วยให้ผู้บริโภคมีช่องทางในการซื้อสินค้าจากเกษตรกรได้โดยตรง ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการได้ผ่าน Mobile Application ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS