ในประเทศ

Aonic ซื้อกิจการของเก้าไร่ (Gaorai) แพลตฟอร์มเรียกโดรนฉีดพ่นทางการเกษตรขยายตลาดสู่อาเซียน

Aonic ผู้นำด้านการให้บริการโดรนเกษตรแบบครบวงจรในประเทศมาเลเซีย ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ได้เข้าซื้อกิจการของเก้าไร่ (Gaorai) หนึ่งในบริษัทผู้บุกเบิกในการสร้างโซลูชันเพื่อการทำแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชันของไทย

เก้าไรคือแพลตฟอร์มเชื่อมต่อเกษตรกรกับนักบินโดรนรับจ้างอิสระที่ให้บริการฉีดพ่นทางการเกษตร ซึ่งต่างจากเก้าไร่ฉีดพ่นแบบดั้งเดิมซึ่งต้องการแรงงานคนเป็นจำนวนมากในการเดินฉีดพ่น ด้วยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ Aonic มีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตการให้บริการไปพร้อมกับการจัดจำหน่าย Mist Drone และศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมงานเก้าไร่ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการใช้บริการโดรนฉีดพ่นแบบครบวงจรเพื่อเป็นเครื่องมือระหว่างเกษตรกรและนักบินโดรนรับจ้างอิสระ ประกอบไปด้วยโปรไฟล์ออนไลน์สำหรับเกษตรกรและนักขับโดรนฉีดพ่นซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวที่ไม่เหมือนใคร สามารถดูประวัติการให้บริการ การนัดหมายจัดตารางการฉีดพ่น และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแปลงเกษตร ปัจจุบันแอปพลิเคชันให้บริการฉีดพ่นพืช 4 ชนิดหลัก คือ ข้าว อ้อย มันสำปะหลังและข้าวโพด

การเข้าซื้อกิจการเก้าไร่ของ Aonic จะช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าที่ซื้อโดรนเพื่อเกษตรกรรมของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะควบรวมนำฮาร์ดแวร์ของโดรน ศูนย์บริการในพื้นที่ต่าง ๆ และแพลตฟอร์มเรียกโดรนฉีดพ่นมาไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเราได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการนำโดรนมาใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรได้เร็วขึ้น เพื่อสร้างระบบนิเวศเกษตรกรรมที่รองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มจากประเทศมาเลเซียและประเทศไทยก่อน” Cheong Jin Xi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aonic กล่าว

Aonic จะเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากบริการเรียกโดรนฉีดพ่นอีก 2 ฟังก์ชันด้วยกันโดยในแอปพลิเคชันจะมีเครื่องมือในการช่วยจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งประกอบด้วยเครื่องคำนวณทางเกษตรกรรมและปฏิทินทางการเกษตรเพื่อช่วยให้เกษตรกรและนักบินโดรนรับจ้างอิสระสามารถจัดการขั้นตอนการทำงานในแต่ละวันได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังจะเชื่อมต่อกับร้านจำหน่ายอะไหล่โดรนออนไลน์ของ Aonic เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรและนักบินโดรนรับจ้างอิสระสามารถใช้เพียงแอปพลิเคชันเดียวของเราเพื่อตอบสนองทุกความต้องการที่เกี่ยวข้องกับโดรนได้ในปัจจุบัน

“เรามีวิสัยทัศน์ที่พร้อมจะสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรอยู่เสมอมา ไม่เพียงเฉพาะแต่ในพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้นแต่เรายังมุ่งสนับสนุนเกษตรกรทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเข้าเป็นพันธมิตรกับ Aonic ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นความพยายามในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยให้เทคโนโลยีของ Aonic ได้เติบโตและเข้าถึงชุมชนต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น อนาคตของเกษตรกรรมนั้นขึ้นอยู่กับการให้บริการที่ครอบคลุมซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมรุ่นใหม่ เราคาดหวังให้ Aonic เดินหน้าสานต่อเป้าหมายที่มีร่วมกันและบรรลุเป้าหมายในการสร้างอุตสาหกรรมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้นไปพร้อม ๆ กัน” Matas Danielevicius ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเก้าไร่กล่าว

ด้วยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ Aonic มุ่งสร้างสุดยอดแอปพลิเคชันทางการเกษตรและเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทในตลาดโดรนเพื่อตอบสนองเกษตรกรรมที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็ว

เกี่ยวกับ Aonic

Aonic เป็นผู้นำด้านการผลิตโดรนเพื่อการเกษตรและผู้ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยพันธกิจของบริษัทคือการสร้างโซลูชันใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแบบดั้งเดิมให้ทันสมัยและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับต่อความเปลี่ยนในอนาคตผ่านการใช้เทคโนโลยีโดรนและการประยุกต์ใช้เกษตรแม่นยำ บริษัทมีเป้าหมายที่จะช่วยเกษตรกรให้สามารถเพิ่มผลผลิต และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มกำไรจากผลิตผลที่ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับเก้าไร่

เก้าไร่เป็นแพลตฟอร์มโดรนเพื่อเกษตรกรรมที่ช่วยให้สามารถรับมือกับการดูแลแปลงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บริษัทเป็นตัวกลางเชื่อมต่อเกษตรกรกับนักขับโดรนรับจ้างอิสระผู้ให้บริการฉีดพ่นทางการเกษตร เก้าไร่เป็นผู้บุกเบิกรายแรก ๆ ในประเทศไทยที่นำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีแอปพลิเคชันเพื่อเกษตรกรรมที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และผลผลิตจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแปลงเกษตรให้ดียิ่งขึ้น