July 24, 2024
Latest:
การเงิน- หลักทรัพย์- ประกัน

“JAS” สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

นายสุพจน์  สัญญพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ   ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ “JAS” ได้จัดการประชุมในเช้าวันนี้ (15 พ.ค.66) ณ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น หลังประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 แล้วว่า บริษัทฯ ไม่มีแผนการเพิ่มทุนอย่างแน่นอน  โดยธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท 3BB ให้แก่ AWN คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งส่งผลให้ปลดเครื่องหมาย “C”  ได้ภายในเดือนกรกฎาคมหรืออย่างช้าภายในไตรมาส 3 ปี 2566