December 9, 2023
Latest:
กิจกรรม-ภาพสังคม

“ส. ขอนแก่น” ร่วมกับ คณะบัญชี จุฬาฯ เปิดโครงการ CSR พัฒนานิสิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ร่วมสนับสนุนรถฟู้ดทรัค (Food Truck) ภายใต้แบรนด์ ‘แซ่บ คลาสสิก’ และ ‘ข้าวขาหมูยูนนาน’ ให้กับนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ CSR พัฒนานิสิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ สำหรับเป็นต้นแบบของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ และฝึกฝนการเป็นผู้ประกอบการจริงผ่านการบริหารจัดการธุรกิจ Food Truck ก่อนมุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพในอนาคต พร้อมร่วมปลูกฝังแนวคิดการส่งมอบอาหารไทยที่ดีแก่สังคม ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ‘พัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น’ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้