ธุรกิจ-ตลาด

พาณิชย์ จัดยิ่งใหญ่ประชุมมันสําปะหลังโลก ปี 66 ชี้ ปีนี้ราคาดี

…พาณิชย์จัดประชุมมันสำปะหลังโลก ปี 66

ผลงานกระทรวงพาณิชย์ ทำมันสำปะหลังไทยราคาดี พร้อมโชว์ศักยภาพ จัดประชุมสัมมนามันสําปะหลังโลก ปี 2566 ที่จังหวัดนครราชสีมา ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด มีตัวแทนจาก 14 ประเทศเข้าร่วม พร้อมเซ็น MOU ขายแบบสร้างสถิติใหม่ สูงถึง 2 ล้านตัน หรือ 4.76 ล้านตันหัวมันสด มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท

มันสำปะหลัง คือพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรกว่า 500,000 ครัวเรือน และมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกจำนวนมาก โดยในปี 2565 ประเทศไทย สามารถส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวม 11.18 ล้านตัน คิดเป็น 152,080.47 ล้านบาท  จึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญ และมีนโยบายสนับสนุนให้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการ คือ จัดงานประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลก หรือ World Tapioca Conference  ขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดยมีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ วัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทย เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ ผู้ใช้ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การแปรรูป การค้า และเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับมันสำปะหลังของภูมิภาค รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำเข้า และภาคเอกชน

และเมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลกปี 2566 ขึ้น ณ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของมันสำปะหลังไทย โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการบริหารจัดการมันสำปะหลังของไทย” ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานที่มีทั้ง ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า รวมถึงทูตานุทูต กว่า 100 ราย ที่เดินทางมาจาก 14 ประเทศทั่วโลก เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ตุรกี นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นต้น และในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้ง การเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อ “Future prospects of Thai Tapioca” , การประชุมแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและข้อมูลการผลิต การแปรรูป และนวัตกรรมที่ทันสมัย,การแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึง การลงนาม MOU ซื้อขายมันสำปะหลังไทยกับจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และตุรกี รวม 2 ล้านตัน หรือเทียบเท่ากับ 4.76 ล้านตันหัวมันสด รวมมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งจากการที่กระทรวงพาณิชย์เปิดตลาดได้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ราคาหัวมันสดจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอน สร้างผลดีกับเกษตรกร นำความเข้มแข็งมาสู่เศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี

จากการจัดงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ต่างให้ความสนใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมการผลิต การแปรรูปมันสำปะหลังด้วยนวัตกรรม ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น พลาสติกชีวภาพ อาหาร เครื่องดื่ม แป้งฟลาวมันสำปะหลังปลอดกลูเตน เป็นต้น ซึ่งได้ส่งออกไปทั่วโลกแล้ว

งานประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลก ปี 2566  จึงเป็นการดูแลและบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมมาขับเคลื่อน ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model ที่ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางการค้ามันสำปะหลังของโลก ที่เป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก 15 ปีซ้อน ตอบโจทย์การใช้มันสำปะหลัง ทดแทนธัญพืชอื่นในเวทีการค้าธัญพืชโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จจากการทำงานเพื่อประชาชนคนไทย และประเทศไทย โดยกระทรวงพาณิชย์