ในประเทศ

กรมพัฒน์ฯ ดึงกูรูด้านแฟรนไชส์…เผย 7 เคล็ดลับ ยกระดับธุรกิจ พิชิตรางวัล “Thailand Franchise Award 2023”

กรมพัฒน์ฯ เปิดกิจกรรม “Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023” ดึงกูรูด้านแฟรนไชส์เผย 7 เคล็ดลับยกระดับธุรกิจ พิชิตรางวัล TFA เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมชิงรางวัลความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ไทยประจำปี 2566

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การจัดกิจกรรมประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย Thailand Franchise Award มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงเป็นการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานที่ดีและความโดดเด่นในแต่ละด้าน ซึ่งกิจกรรมการประกวดดังกล่าวจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจแฟรนไชส์จากแฟรนไชส์ต้นแบบที่ได้รับรางวัล

โดยในวันนี้ (14 มีนาคม 2566) กรมฯ ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ ครั้งที่ 4     (Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023) พร้อมจัดสัมมนาหัวข้อ “7 เคล็ดลับ ยกระดับธุรกิจ พิชิต TFA” เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ และรายละเอียดการเข้าร่วมประกวดฯ แก่ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาให้ความรู้หัวข้อ “รู้จัก รู้ใจ ธุรกิจแฟรนไชส์กับการตอบโจทย์ผู้บริโภคปัจจุบัน” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแฟรนไชส์

การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของกรมฯ ที่จะช่วยยกระดับให้ธุรกิจ แฟรนไชส์เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือ ส่งผลให้ผู้ที่สนใจทำธุรกิจเกิดความมั่นใจในแบรนด์ของแฟรนไชส์ที่จะลงทุน ดังนั้น กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ โดยเปิดสมัครจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว คณะกรรมการจะทำการตัดสินเพื่อคัดเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสมเพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติในพิธีมอบรางวัล “Thailand Franchise Award 2023” ต่อไป

“แฟรนไชส์” ถือเป็นรูปแบบธุรกิจที่ช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะผลักดันธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์และประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษา ที่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน และวิธีการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาในเชิงคุณภาพ ดังนั้น ธุรกิจที่จะก้าวสู่การเป็นแฟรนไชส์ต้องมีความพร้อมและแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง เพราะไม่เช่นนั้นอาจสร้างปัญหาให้กับผู้ที่มาซื้อ แฟรนไชส์ รวมถึงตัวเองได้ในอนาคต

การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ถือเป็นความสำเร็จทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน โดยธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคและงานบริการ ทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้มีความสำเร็จสูง ดังนั้นระบบแฟรนไชส์จึงเป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยให้ระบบการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความสะดวก และมีโอกาสเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก อธิบดี กล่าวปิดท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร.0 2547 5953 www.dbd.go.th และสายด่วน 1570