การศึกษา-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดปาฐกถาพิเศษความสัมพันธ์ไทยบาห์เรน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปาฐกถาในหัวข้อ ความสัมพันธ์ไทยบาห์เรน โดยได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงต่างประเทศบาห์เรน เชค อับดุลลาห์ บิน อาหมัด คาลิฟะห์ เป็นผู้นำในการปาฐกถาครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สาธารณสุข การศึกษา และการท่องเที่ยว นอกเหนือจากนี้ ปลัดกระทรวงต่างประเทศบาห์เรนได้เน้นย้ำบทบาทการต่างประเทศของบาห์เรนผ่านเสาหลักทั้ง 3 คือ สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และการพัฒนา   ซึ่งบาห์เรนเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อนที่จำเป็นต้องมีการร่วมมือกันในระดับภูมิภาคีเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน และมีความคาดหวังว่าในการร่วมมือกันในครั้งนี้จะยกระดับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความสงบสุขของประเทศในภูมิภาค ยิ่งไปกว่านั้นปลัดกระทรวงต่างประเทศบาห์เรนได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของประเทศบาห์เรน ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุดิอาราเบียและประเทศไทยรวมไปถึงการช่วยสมานรอยร้าวในอดีตให้กลับมามีความสัมพันธ์อันดีงามอย่างเช่นเคย ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาการเศษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย

กิจกรรมครั้งนี้มีเอกอัครราชทูตจากหลายประเทศได้เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาจากปลัดกระทรวงต่างประเทศบาห์เรน อาทิเช่น เอกอัครราชทูตบาห์เรน เอกอัครราชทูตซาอุดิอาราเบีย เอกอัครราชทูตอียิปต์ และเอกอัครราชทูตคูเวต และคณะทูตานุทูตจากลิเบีย เยเมน และกาตาร์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน โดยนักศึกษาได้มีโอกาสรับองค์ความรู้จากนักการทูตอาวุโสผู้มีวิสัยทัศน์เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลก   อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนและถามตอบในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยบาห์เรนอีกด้วย  พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลเลียม เจ โจนส์ ประธานหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่านับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสต้อนรับคณะในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยือนครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และความร่วมมือระหว่างภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยในบาห์เรนสืบต่อไป