กิจกรรม-ภาพสังคมสังคม-CSR

โอซีซีมอบทักษะแก่ผู้ต้องขังหญิง

อรอนงค์ วรณคุปต์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำกลางสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม จัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าให้แก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 20 คน เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการ CSR ขององค์กร “ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม” ที่มุ่งส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงซึ่งใกล้จะพ้นโทษ ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้