กิจกรรม-ภาพสังคม

SABINA รับรางวัล Best Corporate Creator Awards 2022 จาก Blockdit

นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA รับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  Best Corporate Creator Awards 2022 จากนายวริช ฟองอมรกุล Business Development Director ตัวแทนจาก Blockdit โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับแบรนด์ธุรกิจที่มีการพัฒนาการสื่อสารด้านคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดี และเป็นที่ต้องการบนชุมชน Blockdit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักอ่าน โดย SABINA มุ่งมั่นที่จะนำเสนอเรื่องราวผ่านการถ่ายทอดคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า รวมถึงผู้สนใจทั่วไป