ในประเทศ

วุฒิสภา เปิดตัวทีม “ฝ่ามือจันทรา CPR พาชีวิตรอด”

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โครงการรัฐสภาร่วมใจรวมพลังสร้างสุข สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเปิดตัวทีม “ฝ่ามือจันทรา CPR พาชีวิตรอด”

กิจกรรมดังกล่าวประกอบกอบด้วย 1)  วีดีทัศน์เกี่ยวกับสถิติความสูญเสียที่เกิดจากความไม่รู้ ไม่เป็น ไม่กล้า ลืมไปแล้ว ข้าไปแล้ว ซึ่งถ้าทำ CPR เป็นจะไม่เกิดความสูญเสีย 2) พิธีเปิดตัวทีม “ฝ่ามือจันทรา CPR พาชีวิตรอด” พร้อมทั้งรับชมการแสดงบทบาทสมมติโดยทีม “ฝ่ามือจันทรา CPR พาชีวิตรอด”

โดยนางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของทีม “ฝ่ามือจันทรา CPR พาชีวิตรอด” และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ภาคีเครือข่ายอีกด้วย