กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิตจัดกิจกรรมสุขภาพ Fit & Firm Fest

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดกิจกรรมสุขภาพKTAXA Fit & Firm Festพร้อมร่วมรณรงค์สุขภาพจิตที่ดีในโอกาส World Mental Health Dayโดยมีกิจกรรมที่ครอบคลุมสุขภาพทั้งในด้านร่างกาย และจิตใจของพนักงานทุกคน ซึ่งจัดขึ้นในธีมสวนสนุก ภายใต้แนวความคิดที่ว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและสนุก ในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฝังเข็ม ออร่าสแกน ตรวจสภาพผิวหน้า อัลตร้าซาวน์แก้ปวดกล้ามเนื้อการพูดคุยด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการพบนักจิตวิทยา แดนซ์โซน หมอดู การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยหมอนวดผู้พิการทางสายตาจากมูลนิธิคอลฟิล์ด และกิจกรรมศิลปะเปเปอร์มาร์เช่และเทียนเจล โดยน้องๆ จากมูลนิธิเด็กซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัวทั้งด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ พร้อมมุ่งมั่นเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *