ในประเทศ

ชาวนครฯ ชวนเที่ยว “ท่องบ้านยวนคาเฟ่” ตั้งแคมป์ปิ้งลอยกระทง ชุมชนสร้างสุข ปลอดเหล้า ยาเสพติด อบายมุข เน้นลอยตามประเพณี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ท่องบ้านยวนคาเฟ่ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช นายเศวต อักษรเงิน เจ้าของท่องบ้านยวนคาเฟ่ เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ทางบ้านยวนคาเฟ่ (คาเฟ่และพื้นที่เกษตรท่องเที่ยว) ร่วมกับ ฝ่ายปกครองต.ท่าประจะ เทศบาลตำบลท่าประจะ เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา และกลุ่มต่อเติมฝัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “แคมป์ปิ้งลอยกระทง ชุมชนสร้างสุข” เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง สร้างพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-ยาเสพติดทุกประเภท อีกทั้งเป็นการส่งเสริมก​​​​​ารแสดงออก มีพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนและครอบครัวมากางเต้นท์ ฟังดนตรีสด การแสดงจากเด็กเยาวชนและชุมชน ประกวดดนตรี (โฟล์คซอง) ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงหนังตะลุง หนังกลางแปลง และการออกบูธขายสินค้าชุมชน

“เดิมทีผมตั้งใจเปิดท่องบ้านยวนคาเฟ่ช่วงก่อนโควิด แต่พอมาเจอระบาดทำให้ต้องปิดตัว ยังไม่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้    เพิ่งเริ่มพัฒนาอีกครั้งหลังโควิดเบาบางลง แต่คิดว่าการตอบแทนสังคมเป็นสิ่งที่ต้องทำทันที  ไม่ต้องรอความพร้อม จึงประสานกับท้องถิ่น ชาวบ้านและองค์กรภาคประชาสังคม และได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จึงเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นได้และตั้งใจจะจัดแบบนี้ทุก ๆ ปี ซึ่งในโอกาสต่อไปจะระดมความร่วมมือจากภาคีอื่นและประชาชนในพื้นที่ให้กว้างขวางขึ้น” นายเศวต กล่าว

ด้าน นายวันชัย พูลช่วย เลขานุการเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา ในฐานะคณะผู้จัดงาน กล่าวว่า จากประสบการณ์ ที่ได้ไปร่วมงานคอนเสิร์ต งานประจำอำเภอ งานประเพณี ซึ่งมีเด็กและเยาวชนร่วมงานจำนวนมาก แต่กลับไม่มีการควบคุมการจำหน่าย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อคนไปเที่ยวงาน ทั้งความรุนแรง ทะเลาะวิวาท อุบัติเหตทางถนน ทำให้มีการบาดเจ็บ เสียชีวิต และอีกจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้พิการ ที่น่าเศร้าคือ บางกิจกรรมเป็นความร่วมมือของภาคธุรกิจสรากับภาครัฐเองด้วยซ้ำ โดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อการท่องเที่ยว ดังนั้นตนจึงตั้งใจจัดงานลอยกระทงแบบไม่มีอบายมุข  พบว่าชุมชนมีความสุขเพราะสามารถพาลูกหลาน ผู้สูงอายุ มาเที่ยวได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวล ทั้งนี้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นหน้าที่ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่โยนให้เป็นภาระของประชาชนด้วยการบอกว่าดื่มอย่างรับผิดชอบ

นายสุทัศน์ ปานจีน กำนันตำบลท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ลอยกระทงเป็นประเพณีที่คนในชุมชนสนใจและให้ความสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะคุ้นเคยกับการจัดงานที่มีการขาย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้มีปัญหาทะเลาะวิวาท บาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ดังนั้นผู้นำชุมชนต้องเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการจัดงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนให้มากขึ้น เช่นชุมชนของตนได้เน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ แก้ปัญหายาเสพติด ลดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการมาประจำ อาทิ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โรงสีข้าว  ผลิตข้าวไร้เบอรี่ ข้าวสังหยด ส่งเสริมกีฬาชุมชนปลอดยาเสพติด เช่นการแข่งฟุตบอล การชกมวย เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ชุมชนมีส่วนร่วม และสร้างกิจกรรมที่ปลอดปัจจัยเสี่ยง ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน สร้างอาชีพ เช่น กลุ่มทำปราดุกร้า เส้นขนมจีน ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดในชุมชน นับเป็นกิจกรรมที่เข้ามาหนุนเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง