ธุรกิจ-ตลาด

สร้าง Brand Power ในธุรกิจครอบครัว สืบทอดสู่การสานต่อธุรกิจอย่างยั่งยืน

การทำธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ แต่ต้องผ่านการสร้าง Business Model ที่แข็งแกร่ง โดยเริ่มจากรุ่นผู้บุกเบิก ซึ่งอาจมีเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คน ก่อร่างสร้างสินค้าหรือบริการออกวางจำหน่าย ค่อยๆ ขยับขยายจนกลายเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อผู้ประกอบการขายสินค้าได้ในระยะเวลาหนึ่ง จนเริ่มมียอดขายที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว นำไปสู่การบริหารงานภายใน

โดยมีสมาชิกในครอบครัวร่วมมือกันขยายกิจการให้มั่นคงขึ้น จนสร้างตัวตนและการจดจำบนบนโลกธุรกิจได้ จะกลายเป็นกิจการในรูปแบบของ ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ที่ Role Model รุ่นที่ 1 ส่งมอบสู่รุ่นทายาทและถ่ายทอดแผนธุรกิจที่นำไปสู่ความมั่งคั่งในแบบแผนที่เป็นสูตรสำเร็จต่อไปไม่รู้จบ

ทลายแนวคิด  ‘กฎ 3 รุ่น’ “shirtsleeves to shirtsleeves” อาจไม่มีจริง

หากทำการศึกษาเรื่องของการบริหารธุรกิจครอบครัว มักจะมีเรื่องของแนวความคิดหนึ่งที่ได้ยินบ่อยๆ  นั่นคือ กฎ 3 รุ่นที่หมายถึงธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่ มักจะตกม้าตาย ไปไม่ถึงฝั่งในเจนเนอเรชั่นที่ 3 สำหรับประเด็นดังกล่าว รศ.ดร.เอกชัย  อภิศักดิ์กุล  คณบดีคณะวิทยพัฒน์  และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า..

บทความที่อ้างถึง “กฎ 3 รุ่น” ที่กล่าวว่าธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่มักไม่สามารถอยู่รอดได้เกิน 3 รุ่น ดังภาษิตว่า “shirtsleeves to shirtsleeves” รุ่นปู่สร้าง รุ่นพ่อสานต่อ รุ่นหลานรอเจ๊ง  ซึ่งอธิบายว่าเงินที่สร้างโดยผู้ประกอบการรุ่นหนึ่งจะหมดลงเมื่อไปถึงรุ่นลูกหลาน จนทำให้เข้าใจว่าธุรกิจครอบครัวนั้นมีความเปราะบางมากกว่าธุรกิจรูปแบบอื่น

แต่ในความจริงแล้วกลับมีข้อมูลบ่งชี้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วธุรกิจครอบครัวมีอายุยาวนานกว่าบริษัททั่วไป รวมถึงยังครองรายชื่อบริษัทอายุยาวนานที่สุดในโลกเกือบทั้งหมด และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจของศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดยังไม่มีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกว่าเหตุใดบางธุรกิจครอบครัวถึงหายไป แน่นอนว่าอาจด้วยปัญหาข้อพิพาทในครอบครัวและปัญหาทางธุรกิจเป็นสาเหตุในบางธุรกิจ แต่ในกรณีอื่น ๆ เจ้าของอาจขายธุรกิจและเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ก็เป็นได้

ซึ่งนั่นคงไม่ใช่เรียกว่า “ล้มเหลว”แนวคิดในการบริหารธุรกิจครอบครัว ด้วยการสร้างพลังแห่งแบรนด์ ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokbanksme.com/en/10sme2-brand-power