ในประเทศ

สคล.ชมเปาะแก๊งค์เพื่อนบ้านหนองกอก “ลาเหล้า หยอดกระปุก”3 เดือนเก็บได้เหนาะๆ คนละ 1.4 หมื่นบาท

สคล.ชมเปาะแก๊งค์เพื่อนบ้านหนองกอก “ลาเหล้า หยอดกระปุก” 3 เดือนเก็บได้เหนาะๆ คนละ 1.4 หมื่นบาทต่อยอดกิจกรรมสู่บุญกฐิน พร้อมชง เป็นต้นแบบ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565  นางสาวอุบลวรรณ  คงสว่าง  ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคตะวันตก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  (สคล.) โดยการสนับสนุนจาก สสส. ได้เปิดเผยว่า ภายหลังจาก สคล. เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ขับเคลื่อนให้ประชาชน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา หรือวันพระใหญ่ จนทำให้ปัจจุบันการงดเหล้าเข้าพรรษา ได้เป็นกิจกรรมที่ประชาชนร่วมกันทำทุกๆ ปี โดยรวมร่วมมือกันของคนในชุมชนเอง ถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องมาก ล่าสุด กรณีตัวอย่างที่ดี อย่างชุมชนบ้านหนองกอก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้จัดกระบวนการเสริมพลังความเข้มแข็งครอบครัว 7 ครอบครัว ของประชาคมงดเหล้าราชบุรี ได้แก่ 1.ครอบครัวช่างหนุ่ม 2.ครอบครัวสมหมาย 3.ครอบครัวแสวง 4.นายตั้ม วรวุฒ 5.นายธีขายปลาหมึก 6.ครอบครัวชำนาญ 7.ครอบครัวช้าง และเสริมพลังใจคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต ประกอบด้วย 1.นายเสมียน 2.นายเรน 3.นายอุบล 4.ผช.เพชร 5.นายวิเชียรลูกชาวนา ซึ่งทั้งหมดเป็นครอบครัวเลิกเหล้าทำให้พ่อ แม่ ลูกได้มีการพูดคุยปรับเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน และสามารถทำให้สามีหรือพ่อเลิกเหล้าได้ไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวนำมาสู่ความอบอุ่นของครอบครัว ชุมชนมีความสงบสุข

“กลุ่มเหล่านี้มีการรวมตัวกัน ชวนกันลาเหล้าในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน แล้วนำเงินมาหยอดกระปุก ทุกๆ วัน และเอาออกมานับในช่วงวันออกพรรษา พบว่าแต่ละคนมีเงินเก็บประมาณ 14,106 บาท ต่อคน สามารถสร้างความภาคภูมิใจ สร้างความสุขในครอบครัว อีกทั้งยังชวนกันว่าจะทำกิจกรรมลาเหล้า หยอดกระปุกกันไปจนถึงช่วงทำบุญกฐินอีกด้วย และนับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปบอกเลาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในทางที่ดี และเป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาต่อยอดให้ชุมชนอื่นๆ นำไปปฏิบัติต่อได้” นางสาวอุบลวรรณ  กล่าว