ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

ชวน SME สร้างโอกาสเป็นคู่ค้ากับรัฐ ภายใต้แนวคิด ESG & BCG

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมงานเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ภายใต้แนวคิด ESG และ BCG   พบกับปาฐกถาพิเศษ “อนาคตและความท้าทายด้าน ESG และ BCG กับการประกอบการ” โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม บี  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพล่าซา ลาดพร้าว

ท่านที่สนใจ  สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด‼   สามารถลงทะเบียน ได้ที่  https://forms.gle/kPAggJ1MQpvwp2Kp9

หมายเหตุ

– ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม