การศึกษา-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

“เอยูเอ” ก้าวสู่ปีที่ 70 ชูความโดดเด่นด้านหลักสูตร  AUA กุญแจที่เติมเต็มทุกความฝัน สู่ความสำเร็จ  

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา หรือ “เอยูเอ (AUA)” เดินหน้าก้าวสู่ปีที่ 70 อย่างมั่นคง กับ “AUA 70th Anniversary: Language is the Key to Fulfilling Your Dreams” เอยูเอ คือ กุญแจที่เติมเต็มทุกความฝัน ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านภาษาที่ตั้งใจไว้ ด้วยมาตรฐานหลักสูตรระดับสากลแลระบบการสอนที่ให้ผู้เรียนฝึกการใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็ว สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน เอยูเอช่วยเสริมสร้างรากฐานภาษาอังกฤษให้กับสังคมไทย พิสูจน์ได้จากผู้เรียนกว่า 2 ล้านคนจนถึงปัจจุบัน ผ่านหลักสูตรที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย  ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การศึกษาต่อ การทำงานและการเจรจาทางธุรกิจ และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง รวมถึงหลักสูตรสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) กล่าวถึงการดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 70 ว่าเอยูเอเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกของประเทศไทย มีรูปแบบการสอนมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียน โดยมีครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) ดำเนินการสอนด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ

“ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา เรามองว่าความสำเร็จของผู้เรียน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจึงออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนทุกวัย โดยคำนึงถึงเป้าหมายด้านภาษาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน รวมถึงลูกค้าองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยที่เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้านภาษาของผู้เรียนกว่า 2 ล้านคน ปัจจุบัน สถานสอนภาษาเอยูเอตั้งอยู่ในอาคารเอยูเอแห่งใหม่ ณ ถนนราชดำริ และมีสาขาให้บริการมากมายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด”

นายเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) กล่าวถึงจุดเด่นของหลักสูตรเอยูเอว่าเรามีแพลตฟอร์มการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนควบคู่กับแบบฝึกหัดออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมได้แม้อยู่นอกห้องเรียน โดยครูผู้สอนจะคอยติดตามผลและนำจุดที่ผู้เรียนควรพัฒนามาเน้นย้ำในห้องเรียน (Monitored Online Self-Practice) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และบรรลุเป้าหมายในการเรียนภาษาของตนเอง นอกจากนี้ ด้วยชั้นเรียนกลุ่มเล็ก ผู้เรียนจึงมีโอกาสที่จะฝึกฝนกับครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

เอยูเอยังปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเข้ากับการศึกษาในยุคใหม่ ทั้งหลักสูตร English for Communication, English for Business, English for Academic Purposes, IELTS Preparation, Effective Writing, Research Writing และ Thai for Communication หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ นอกจากนี้ เอยูเอยังมีหลักสูตร Junior English for Communication สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมต้น ซึ่งหลักสูตรนี้นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะภาษาทั่วไปแล้ว ยังเน้นการเสริมสร้างทักษะของ Global Citizenship หรือ การเป็นพลเมืองโลก ให้มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ความรู้ด้านดิจิทัล และความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และเชื้อชาติ เป็นต้น นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ผู้เรียนทุกคนยังสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนานและเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรม AUA Clubs ที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น Foodie Club, Movie Night, Conversation Time และ Board Games Club เป็นต้น

นายเอกพงษ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด ทำให้ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาในรูปแบบ Onsite ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการต้องหยุดสอนที่สาขาเป็นเวลานาน เอยูเอจึงได้มีการพัฒนาออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Online (AUA Vista) ซึ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดเป็นอย่างดี

สำหรับ AUA Vista เป็นการจัดการสอนแบบ Live Teaching ผ่านระบบ Zoom และมี Classroom Presentation Tools ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการเรียนการสอน Online โดยยังคงเน้นเรียนในแบบ Interactive เสมือนชั้นเรียน Onsite และจำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับครูและเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างเต็มที่

ปัจจุบันตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ที่สถานศึกษากลับมาเปิดในรูปแบบ Onsite ได้อีกครั้ง เอยูเอเห็นถึงการเติบโตที่ชัดเจนของจำนวนผู้เรียน Onsite ในขณะที่จำนวนผู้เรียน Online ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

นายเอกพงษ์ เสริมว่า เอยูเอมีแนวทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการให้ความรู้ภาษาอังกฤษผ่านคอนเทนต์ต่างๆ ในช่องทางโซเซียลมีเดีย ทั้งยังมีกิจกรรมออนไลน์จากการจัด AUA Webinar “The Path to Success: Speaker Series” ในหัวข้อที่หลากหลายโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

“ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา เอยูเอยึดมั่นในพันธกิจของเรา และยืนเคียงข้างสังคมไทย เป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการสอนภาษาและวัฒนธรรม เรามีความมุ่งมั่นให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้น เอยูเอจึงกำหนดราคาค่าเรียนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ”

นอกเหนือจากหลักสูตรภาษาสำหรับผู้เรียนทั่วไปแล้ว เอยูเอยังมีบริการสอนภาษาแบบครบวงจรสำหรับองค์กรภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษา ที่ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินทักษะภาษาก่อนเรียน การออกแบบหลักสูตรและจัดอบรม ที่ตรงกับความต้องการในการใช้งานขององค์กรนั้นๆ  รวมไปจนถึงการประเมินผลหลังการอบรม ในส่วนของสถานศึกษา เช่น โรงเรียน และมหาวิทยาลัย เอยูเอมีบริการออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษ อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และสามารถให้บริการเรื่องการจัดการเรียนการสอนได้อีกด้วย

ในปัจจุบัน เอยูเอมีจำนวนสาขาอยู่ 8 สาขา  ในกรุงเทพฯ มีทั้งหมด 4 สาขา  ได้แก่ สาขาราชดำริ  สาขาหัวหมาก สาขาเมืองทองธานี และสาขาซีคอนบางแค สำหรับสาขาในต่างจังหวัด  ในภาคเหนือมี 2 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ สาขาเชียงราย ภาคตะวันออก สาขาระยอง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาอุดรธานี ซึ่ง นายเอกพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “เอยูเอตั้งใจจะขยายสาขาในปี 2566 ให้ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในแต่ละพื้นที่”

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสการดำเนินงานครบรอบ 70 ปี ที่เอยูเอเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้เรียนกว่า 2 ล้านคน ให้ก้าวไปสู่อีกขั้นของความสำเร็จ เอยูเอจึงจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง AUA 70th Anniversary  ซึ่งประกอบด้วย

•          Online Contest เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษ ได้ส่งเรื่องราวของตนเองผ่านทาง Facebook AUA Language Center แบ่งปันว่า ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ดี จะช่วยเติมเต็มความฝันของตนเองได้อย่างไร โดยผู้ชนะกิจกรรมจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาคอร์สเรียนเอยูเอ รวมทั้งหมด 7 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

•          กิจกรรมเพื่อสังคม “Read for the Blind” เชิญชวนครูต่างชาติ บุคลากร และนักเรียนเอยูเอ จำนวน 70 คน ร่วมกันอ่านหนังสือ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้กับผู้พิการทางสายตา สร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน

ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือต้องการติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ของ AUA สามารถเข้าชมได้ที่ www.auathailand.org หรือ www.facebook.com/AUALC หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-114-7625

AUA Corporate VDO https://www.youtube.com/watch?v=YfKF0JItBCk