ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

สสว. เชิญผู้ประกอบการลงทะเบียนผ่าน www.thaismegp.com

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งในรูปแบบนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ขึ้นทะเบียนในมาตรการ THAI SME-GP เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีมูลค่าสูงกว่า 1.4 ล้านล้านบาทต่อปี ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ SME ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น พร้อมแต้มต่อร้อยละ 10 ในการแข่งราคาด้วยวิธี e-bidding รวมถึงโอกาสให้การพัฒนาศักยภาพตนเองให้เข้าถึงตลาดภาครัฐดังกล่าว

ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ สามารถขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้ฟรี ที่ www.thaismegp.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สสว. Call Center 1301