ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

มหิดล ขอเชิญชมนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมลงนามถวายพระพร ผ่านเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชมนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) พร้อมจัดให้มีการลงนามถวายพระพร ผ่านเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐและมีหน้าที่ด้านบริการวิชาการ และบริการด้านการแพทย์ โดยได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 ภายใต้ชื่องาน “มหิดล – วันแม่” นับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและได้รับการยอมรับจากประชาชนเป็นอย่างมากตลอดมา

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และผลงานนวัตกรรมจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลมาจัดทำเป็นนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) จำนวนทั้งสิ้น 26 เรื่อง โดยนำบทความด้านการบริการสุขภาพในช่วงสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบสุขภาพ ทำให้ระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ แนวโน้มด้านโรคต่าง ๆ แนวทางการรักษาในการดูแลผู้ป่วยหลังคลอด หรือการเลี้ยงลูกน้อยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้เหมาะกับสถานการณ์ ด้วยการพยาบาลทางไกล Tele nursing สำหรับผู้ป่วยหลังคลอด การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ความรู้ เรื่องวัคซีนในขณะที่แม่ตั้งครรภ์ ได้แก่ วัคซีนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในหญิงตั้งครรภ์และทารก ความรู้ด้านโภชนการที่ส่งผลดีต่อปริมาณน้ำนมมารดาและภาวะโภชนาการของทารก ได้แก่ ปลีกล้วย ช่วยเพิ่มน้ำนม 9 สมุนไพรใกล้ตัว ช่วยกระตุ้นน้ำนม ผลของการบริโภคอินทผลัมต่อปริมาณน้ำนมแม่และภาวะโภชนาการของทารก ผลงานนวัตกรรมการเก็บรักษาไข่สำหรับคนที่ต้องการมีลูกในอนาคต “เทคโนโลยีการแช่แข็งไข่สำหรับการตั้งครรภ์ในอนาคต” โดยนำไข่ที่สมบูรณ์มาเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลวง ที่มีอุณหภูมิ -195 องศาเซลเซียส และการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19 กิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ ได้แก่ “บทบาทแม่ ในการดูแลการใช้สื่อใหม่ของเด็กไทยในยุคดิจิทัล” “หนังสือภาพ (สำหรับเด็กอายุ 0-7 ปี) เครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก” “สร้างทักษะในอนาคตให้ลูกรักด้วย STEM & Robototics” “หนังสือภาพ (สำหรับเด็กอายุ 0-7 ปี) เครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก” และบทบาทของแม่ที่ความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่แม่ เพราะหน้าที่แม่ในการดูแลลูก ไม่เกี่ยวกับความพิการ ในหัวข้อ “เมื่อแม่พิการทางการเห็นจะต้องทำอย่างไร” ล้วนแล้วเป็นความรู้ สาระสำคัญในการเลี้ยงดูลูกในยุคปัจจุบัน

​ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.mahidol.ac.th ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565