สาธารณสุข

กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สภาเภสัชกรรม ส่งเสริมการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลในประเทศ

กรุงเทพ ฯ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) บริษัทในเครือของกู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (GDT) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับภูมิภาคที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งให้บริการ ‘หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สภาเภสัชกรรม; สภ. (The Pharmacy council of thailand; PCT) ซึ่ง GDTT เป็นผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกลรายแรกที่ได้ร่วมมือกับ สภ. ภายใต้ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นพันธมิตรในการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง GDTT และ สภ. จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักตลอดทั่วทั้งระบบนิเวศการดูแลสุขภาพ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ด้านการดูแลสุขภาพ อาทิ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ผ่านการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของแพลตฟอร์มที่เครือข่ายร้านยาจะได้รับ ความร่วมมือกันในครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมการรับรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโอกาสในการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลทั้งในกลุ่มเภสัชกร ผู้บริโภค และ ผู้ป่วย  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพทางไกลในประเทศไทย ในการสร้างมาตรฐานสำหรับการเริ่มดำเนินงานเภสัชกรรมทางไกลในประเทศ ภายใต้การดูแลและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ สภ. และ GDTT จะใช้ความเชี่ยวชาญที่มีในการสนับสนุนการเริ่มดำเนินงานเภสัชกรรมทางไกล แบ่งปันความรู้จากทีมเภสัชกรของสภ. กับ ทีมเภสัชกรและแพทย์ของทางบริษัทเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพของบริการเภสัชกรรมทางไกล 

การพัฒนากรอบการทำงานระดับสถาบันสำหรับบริการเภสัชกรรมทางไกลจะช่วยเพิ่มบทบาทของเภสัชกรในการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการนำเสนอวิธีการและแบบฟอร์มการออกใบสั่งยาออนไลน์ และ การสร้างมาตรฐานกระบวนการจ่ายยา กรอบการทำงานนี้ยังรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาอีกด้วย เภสัชกรจะสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์และช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และจะได้รับการเรียนรู้เบื้องต้นจากโปรแกรมด้วยการเข้าร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดำเนินการโดย GDTT 

“สภาเภสัชกรรมเล็งเห็นโอกาสของอุตสาหกรรมร้านยาในการดูแลสุขภาพทางไกล อย่างไรก็ตามเรายังเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติต่าง ๆ ในกระบวนการที่เกิดใหม่นี้จะเป็นไปตามกฎระเบียบ” รศ. ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม (สภ.) กล่าว เขากล่าวเสริมอีกว่า “เราเล็งเห็นว่า กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี สามารถเป็นแบบอย่างให้เรา โดยสามารถนำแผนการดำเนินงานของบริษัทมาใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกลรายอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ สภ. ยังคาดหวังที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพดิจิทัลที่ทันสมัยให้ดีขึ้นต่อไป” 

“เครือข่ายร้านยาของ GDTT ครอบคลุมมากกว่า 784 ร้าน ใน 65 จังหวัด บริษัทได้สนับสนุนผู้ประกอบการในการติดตั้งระบบนิเวศการดูแลสุขภาพทางไกล และเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ โดยมีการจ่ายยาจากร้านยาในโครงการ นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) กล่าวว่า นี่เป็นโอกาสที่ดีในการให้บริการเพิ่มขึ้นทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์สำหรับร้านยาที่เข้าร่วมในโครงการ ซึ่งยังสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการให้บริการไปสู่รูปแบบดิจิทัล GDTT ยังร่วมมือกับบริษัทยาจัดแคมเปญส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ่านร้านยาที่เข้าร่วมในโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านยาสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้รับบริการภายในพื้นที่อีกด้วย

จากความคิดเห็นของร้านยาคุณภาพที่ได้รับทราบข่าวนี้ ต่างได้แสดงความเห็นในเชิงบวก ดังนี้ 

คุณ ญาณิน พิศาลวาเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฟาสซิโน ผู้นำธุรกิจครอบครัวที่มีประวัติยาวนานกว่า 39 ปี ได้เล่าถึงเส้นทางแห่งนวัตกรรมของเธอว่า “เราคิดแต่ว่าเราจะมอบบริการที่ดีกว่าเดิมให้กับผู้รับบริการพร้อมกับเร่งการเติบโตของธุรกิจได้อย่างไร เราได้สำรวจโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในการทำตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ประจำบ้าน และศึกษาโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของตัวแบรนด์ ในปัจจุบัน เรามีร้านยากว่า 100 สาขาทั่วประเทศ เราได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา

คุณญาณิน พิศาลวาเลิศ กล่าวเสริมว่า “การร่วมมือกับ GDTT ทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผู้รับบริการได้โดยการมอบบริการใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของพวกเขา ข้อแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริการจาก GDTT คือการที่เราสามารถจ่ายยาที่ต้องใช้ใบสั่งยาผ่านแอปพลิเคชัน GDTT และด้วยเทคโนโลยีของGDTT ยังช่วยให้เราแน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถรับคำอธิบายวิธีการใช้ยาจากร้านยาหลังจากที่พวกเขาได้รับยาที่บ้านอีกด้วย ในอนาคต เราคาดหวังจะร่วมมือกับ GDTT ในด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลในร้านยาของเรา ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศไทย

คุณนาโอกิ อีดะ ผู้ก่อตั้งเบลซ ฟาร์มาซี เป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าพลังของช่องทางออนไลน์จะช่วยสร้างประโยชน์ให้ร้านยาแบบดั้งเดิมที่มีหน้าร้าน คุณอีดะเป็นผู้บริหารเครือข่ายร้านยา 18 ร้าน ในใจกลางกรุงเทพฯ เขาอธิบายว่า “เพราะเราเป็นเชนร้านยาท้องถิ่น การเป็นพันธมิตรกับ GDTT ทำให้เรามีช่องทางในการให้บริการเพิ่มขึ้น โดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม อันที่จริงระยะหลังนี้บริษัท เบลซ ฟาร์มาซีคิดจะลงทุนในด้านช่องทางดิจิทัล เพื่อทำให้ธุรกิจร้านยาของเราสามารถให้บริการได้ในอนาคต”

คุณ ธัชพล ธีระคำศรี เจ้าของร้าน บ้านยา 87 ซึ่งเป็นร้านยาเดี่ยวในกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเห็นว่า “ทางร้านมองว่า การให้บริการโทรเวชกรรมทางไกลนี้มีส่วนช่วยให้ร้านยาเดี่ยวมียอดขายที่มากขึ้น ได้ช่องทางการขายใหม่ และสะดวกใช้งานง่าย ทำให้เราได้ให้บริบาลทางเภสัชกรรมกับผู้ป่วยในระยะไกลได้มากขึ้น โดยเฉพาะการที่เราได้เข้าร่วมมือกับ GDTT ในโครงการจากภาครัฐ ซึ่งทำให้ทางร้านได้มีโอกาสในการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย”