ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

สสว.เตรียมพร้อมจัดงาน SME-GP Day 19 – 21 ส.ค. 2565 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สสว.เตรียมพร้อมจัดงาน SME-GP Day ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ “THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย”  เพื่อพัฒนายกระดับให้ผู้ประกอบการ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายขึ้น ผ่านการเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตร ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง  โดยทาง สสว. ตั้งเป้าว่าปลายปี 2565 จะมีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP รวมกว่า 140,000 ราย ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเป็นฟันเฟืองหนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป 

งาน SME-GP Day จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้ประกอบการ MSME ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สามารถสอบถามข้อมูลได้ทาง Line official account: @thaisme-gp หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-105-4778 ต่อ 3007 , 082-450-2630 (นางสาวอัชรา พงศ์บริพัตร)