การศึกษา-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

‘พรอมท์ สกิล’ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ พัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษารูปแบบอีเลิร์นนิง

พรอมท์ สกิล ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาในรูปแบบอีเลิร์นนิง

บริษัท พรอมท์ สกิล จำกัด ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาในรูปแบบอีเลิร์นนิง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศในการต่อยอดความรู้ให้เกิดเป็นระบบที่กว้างขว้าง เป็นเหมือนเปิดห้องเรียนใหม่สู่ผู้เรียน ให้เข้าถึงองค์ความรู้ได้มากขึ้น อันเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญสู่การพัฒนากำลังคนของประเทศ ณ Grand Salon Room, SR Building, Suvarnabhumi Campus

โดย ผศ.ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้กล่าวถึงที่มาและความคาดหวังของการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า “การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและนวัตกรรมในวันนี้ เป็นการช่วยพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเอง หรือว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อีกทั้งประชาชนและบุคลากรทั่วไปขององค์กรต่างๆ ที่อยู่เมืองไทย ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางเราจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพในการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กร และหวังว่าต่อจากนี้จะช่วยกันขับเคลื่อนสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเพื่อผลักดันการศึกษาของไทยเรานั้น ดียิ่งๆ ขึ้นไป โอกาสนี้เราจะใช้เทคโนโลยีช่วยพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น E-Payment ที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสอนในครั้งนี้ และขอขอบคุณทาง พรอมท์ สกิล เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาร่วมพัฒนาไปด้วยกัน เพื่อไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ และยาวนาน ขอบพระคุณค่ะ”

พร้อมกันนี้ คุณพลีธรรม ตริยะเกษม ผู้ก่อตั้งบริษัท พรอมท์ สกิล จำกัด ได้บอกเล่าถึงบทบาทและการดำเนินความร่วมมือทางด้านวิชาการและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวว่า “เบื้องต้นทาง บริษัท พรอมท์ สกิล จำกัด ขอขอบคุณทาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ให้โอกาสแพลตฟอร์มการศึกษาของพรอมท์ สกิล ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการลงนามข้อตกลงในวันนี้ ผมคิดว่านอกจากตัวแพลตฟอร์มที่เราจะพัฒนาร่วมกันแล้ว ความสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ การทรานเฟอร์องค์ความรู้บางอย่างไปด้วยกัน ซึ่งพรอมท์ สกิล เป็นแพลตฟอร์มน้องใหม่ อาจจะยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ แต่ทางบริษัทได้ทำอีเลิร์นนิงมาแล้ว 15 ปี ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการทำรูปแบบนี้ค่อนข้างมาก ได้เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้อีเลิร์นนิงมามากพอสมควร ในตัวหลักสูตรมีทั้งความง่าย และความยากแตกต่างกันไป ซึ่งในส่วนตรงนี้เราน่าจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันเบื้องต้นให้น่าสนใจได้ ทางเรายินดีที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ และพร้อมพัฒนาไปกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในโอกาสต่อๆ ไป ขอบพระคุณครับ”

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คุณจิตรกร ลากุล ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติ (IIBD) ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติ (IIBD) ร่วมทั้ง คุณนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล หรือ อาจารย์ฝน ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain และ Cryptocurrency ซึ่งจะเป็นหลักสูตรแรกที่จะเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและประชนทั่วไปเปิดเข้าเรียน นอกจากนี้จะมีคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  คุณสุทธา มหัทธนะกุล COO บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมงานพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย ติดตามหลักสูตรที่จะเปิดตัวได้เร็วๆนี้จากเว็บไซต์ promptskill.com